Expertise


U kan beroep doen op ons voor onder andere volgende bijstand

 • Aanvraag van een blauwe kaart
 • Afleggen van een be√ędigde verklaring of
  het opmaken van een akte van bekendheid
 • Verzoek om internationale bescherming
 • Bekomen van het statuut van langdurig ingezetene
  of het omzetten van een verblijf van langdurig ingezetene
  in een ander Europees land
 • Beroepsprocedure tegen de weigering tot erkenning van een kind
  wegens 'schijnerkenning'
 • Beroepsprocedure tegen de weigering van een huwelijksvoltrekking
  of een verklaring van wettelijke samenwoonst
 • Humanitaire regularisatie
 • Inschrijving in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister
 • Medische regularisatie
 • Procedure gezinshereniging
 • Procedure strekkende tot het bekomen van de Belgische nationaliteit
 • Verblijf als student
 • Verblijf als werknemer, inclusief het aanvragen van een
  arbeidskaart of een gecombineerde vergunning ('single permit')
 • Verblijf als zelfstandige, inclusief het aanvragen
  van een beroepskaart
 • Verlenging van een tijdelijke verblijfsvergunning
 • Visumaanvraag, ongeacht of het gaat over een kort
  of een lang verblijf
 • Beroepsprocedure tegen de weigering om een buitenlandse akte van de
  burgerlijke stand te erkennen
 • Procedure als niet-begeleide minderjarige

Copyright © Alle rechten voorbehouden